Energy experts

Антон Иванов (снимка)

Машинен инженер, завършил катедра Топло и ядрена енергетика в София, с над 30 години опит в енергийния сектор на България, включващ работа в Технически Университет, София, специализирана проектантска,организация, управление на проекти в областта на ядрената и конвенционалната енергетика. Има опит при разработване на анализи по енергийната ефективност, оценки за използване на възобновяемата енергия и ко-генерационни цикли. Заемал е ръководни позиции в основни държавни предприятия в сектора на ядрената енергетика, както и в частния сектор.

Снимка на Атанас Георгиев

Атанас Георгиев е бакалавър по „Икономика” и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и по „Финанси и банково дело” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Участвал е в редица специализации, сред които в IVLP програмата на Държавния департамент на САЩ, Azerbaijan Diplomatic Academy, University of Florida (Public Utility Research Center), Florence School of Regulation, Masaryk University в Бърно, Чехия, University of Padua & University of Venice и др.

Секретар на магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и преподавател по „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” и „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании”. Преподава и в курсове на Българския дипломатически институт към МВнР и изнася лекции в редица български и международни енергийни форуми и конференции. Член на International Association for Energy Economics (САЩ) и на научния комитет към Turin School of Local Regulation (Италия). Консултант по преструктуриране в енергетиката (от 2005 до 2009 г. в „Юкономикс” ЕООД, а впоследствие – като част от екипа на „Пъблик сървисис” ООД). Издател и главен редактор на сп. „Ютилитис” и Publics.bg.

Валентин Стоянов

Валентин Стоянов е завършил Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Право". В периода от октомври 2002г. до септември 2003г. специализира като стипендиант Право на Европейския Съюз и Международни икономически организации в Германия, Университет Хамбург. Владее английски и немски език.

Работил е във финансовия сектор и е бил член на Съвета на директорите на компания с дейност в сферите на енергетиката и строителството. Бил е главен експертен сътрудник към парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм на 41-вото НС. Впоследствие е работил като енергиен консултант на свободна практика. Понастоящем е търговски представител във фирма търговец на електроенергия. Има политически опит и десетки публикации на български и английски.

Доц. Георги Костов е роден през 1959 год. Заместник-министър в на земеделието и храните с ресор "Гори, наука и образование" в периода 2009-2011 и от 2014 до сега.

Доц. Костов е също така доктор, р-л катедра Лесовъдство в Лесотехнически университет.

Експерт по горски ресурси и стопанисване на горите.

Ръководител и участни в повече от 30 научни и научно-приложни проекти.

Автор на повече от 50 публикации.

Иван Хиновски (снимка)

Роден на 03.09.1947 г. в град Луковит.
Председател е на Българския енергиен и Минен Форум и директор в енергийната консултантска компания ПроЕкоЕнергия.
Заемал е редица отговорни държавни постове: член на държавната пускова комисия на АЕЦ “Козлодуй”, директор на ядрена дирекция в „Енергопроект” (1998-2001) изпълнителен директор на НЕК (1997-1998), зам.-председател на Борда на АЕЦ “Козлодуй”(1999-2001).
Специализирал е в Италия, Франция, Канада, САЩ и Япония. Работил е като консултант за световни компании като „Уестнгхаус”, „Сименс”, „Фраматом”, „Газ дьо Франс” и ЕБВР.
Професионален опит – над 40 години опит в управление на проекти в енергетиката.
Образование висше, инженерно.
Владее 4 чужди езика: английски, италиански, френски и руски.

Инж. Васил Николов Петев (снимка)

Васил Петев е съ-основател на 3В Мениджмънт АД, Future Energy ЕООД и 3VM ЕООД, инвеститори във възобновяема енергия и енергийни продукти в Югоизточна Европа. Притежaва над 20 г. опит в енергийния сектор, както и в областта на международните корпоративни финанси и управленскато консултиране. Започва кариерата си като стажант в Петрол АД, след което става част от екипа на НЕК АД, а по-късно се присъединява към ММС. Васил притежава магистърска степен по автоматика и системо техника. Одобрен за лицензиран управленски консултант (CMC) от 2002 г., лицензиран бизнес оценител от 1999 г. и сертифициран медиатор от 2013 г. Има специализация по Бизнес администрация, международни отношения и динамичен мениджмънт. Завършил е UNESCO Energy Management Optimization School. Експерт в работни групи на ENTSO-E и преподавател по енергиен мениджмънт към WIFI International Network, най-големият обучителен и тренировъчен институт в Европа. Асоцииран член на ИЕНЕ (iIENE - the institute of energy of south east europe).

Христо Казанджиев (снимка)

Инж. Христо Казанджиев е магистър от Университета по минно дело и геология, гр. София, с квалификация инженер по търсене и проучване на нефт и природен газ.

Христо е с над двадесет години опит в сферата на петролните проучвания в България, Либия и Сирия, покриващ целия спектър от дейности. С повече от двадесетдесет години опит в сферата на предоставяне на права за търсене, проучване и добив на енергийни и минерални ресурси (предоставяне на лицензии и концесии) и управление на дейностите, свързани с тях и с над 12 години опит в сферата на преноса, доставките и разпределението на природен газ.

Receive advises from our energy experts (banner)
Advertise in BEMF web site (banner)