Антон Любомиров Иванов

Антон Иванов (снимка)

Машинен инженер, завършил катедра Топло и ядрена енергетика в София, с над 30 години опит в енергийния сектор на България, включващ работа в Технически Университет, София, специализирана проектантска,организация, управление на проекти в областта на ядрената и конвенционалната енергетика. Има опит при разработване на анализи по енергийната ефективност, оценки за използване на възобновяемата енергия и ко-генерационни цикли. Заемал е ръководни позиции в основни държавни предприятия в сектора на ядрената енергетика, както и в частния сектор.

15/12/2021

На 16.12.2021 г. Българския енергиен и минен форум от 11-13 часа ще представи он-лайн на платформата MS Teams своята разработка „Доктрина за енергийно развитие на...

19/02/2020

Обръщение към Правителството и НС от конференцията в резултат от Ядрената конференцията през 2018 г.

24/11/2016

Държавното дружество трябва да продава директно енергия в региона и Европа, препоръчват експертите в стратегията си за свободен енергиен пазарси за свободен енергиен...

24/11/2016

Интервю на Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум   Малцина са тези, които си спомнят преди колко време енергийният министър вече в оставка...

20/11/2016

Визия на Българския енергиен и минен форумДългото очакване на препоръките на Световната банка относно модела на либерализация на пазара доведе до продължаващо...

07/10/2016

Изграждането на нова АЕЦ е невъзможно без участието на държавата, смятат енергийни експертиВъзможните сценарии за бъдещи действия с произведеното за АЕЦ “Белене“...

05/10/2016

НАРЪЧНИК ЗА НАЧИНАЕЩИ по темата за оборудването за АЕЦ“Белене“, нови ядрени проекти и други енергийни теми ВъведениеОт досегашните коментари на политици и на...

11/08/2016

Трудно е да се каже, че в българската енергетика има свободни пари. Това заяви Антон Иванов, експерт от Българския енергиен форум, пред националното радио."Решението...

22/12/2015

Темата за възможностите и рисковете за договаряне на доставка на електрическа енергия ниско напрежение, извън регулирания пазар, продължава да вълнува широк кръг...

04/12/2015

Гласуваният тази седмица бюджет за 2016 година показва ясно подценяването на отговорните задачи, с които са натоварени регулаторните органи в сектор енергетика. Това...

Страници