Атанас Георгиев

Снимка на Атанас Георгиев

Атанас Георгиев е бакалавър по „Икономика” и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и по „Финанси и банково дело” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Участвал е в редица специализации, сред които в IVLP програмата на Държавния департамент на САЩ, Azerbaijan Diplomatic Academy, University of Florida (Public Utility Research Center), Florence School of Regulation, Masaryk University в Бърно, Чехия, University of Padua & University of Venice и др.

Секретар на магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и преподавател по „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” и „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании”. Преподава и в курсове на Българския дипломатически институт към МВнР и изнася лекции в редица български и международни енергийни форуми и конференции. Член на International Association for Energy Economics (САЩ) и на научния комитет към Turin School of Local Regulation (Италия). Консултант по преструктуриране в енергетиката (от 2005 до 2009 г. в „Юкономикс” ЕООД, а впоследствие – като част от екипа на „Пъблик сървисис” ООД). Издател и главен редактор на сп. „Ютилитис” и Publics.bg.

В момента няма налично съдържание в тази категория.