Финално събитие по проект STRIDE „Подобрено енергийно планиране чрез интегриране на концепции за умни мрежи в Дунавския регион”

Версия за печат

Event tabs