Презентации

31/12/2022

Тук можете да намерите и свалите ръководството за изготвяне на Регионални стратегии за интелигентни мрежи по проекта STRIDE.

15/03/2022

Тук можете да намерите и свалите ръководството за добри практики за умни мрежи: "Анализ на ситуацията в Дунавския регион" по проекта STRIDE.

17/11/2021

Тук можете да намерите и свалите лекциите от "STRIDE Smart grid workshop".

12/04/2012

Тук можете да намерите и свалите презентациите показани на 10.04.2012 на събитието: “Топлофикация в България: в търсене на успешните модели за устойчиво развитие”.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)