Kонсултации

Версия за печат

„Срещу еднократно платена годишна такса за регистриран потребител от 108 лв./год. с ДДС (с издаване и на данъчна фактура) може да ползвате БЕЗПЛАТНО off-line консултантски услуги ПО ВАШИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ на нашите специалисти, в това число:

  1. Какви са стъпките, които трябва да предприема за преминаване към либерализирания пазар на електроенергия за битови и промишлени потребители? Какви рискове чакат потребителите на свободния пазар ?

  2. Какъв е най-подходящия модел за отопление за днешните цени на горива и енергия за даден индивидуален абонат, етажна собственост, офис или група абонати ?

  3. Имате проблеми с присъединяване на енергиен обект или като потребител на електроенергия, природен газ или абонат на топлофикация. Какво може да се предприеме?

  4. Консултация за стъпките и действията за получаване на компенсации за нанесени екологични щети от дейността на фирми и от държавата в полза на граждани и юридически лица ?

  5. Консултация за проблеми с абонатните станции за централно топлоснадяване и възможности за решаването им. Проблеми с дяловото разпределение на топлинната енергия в СЕС.

  6. Консултации по разчитане и анализ на сметки за отопление и електрическа енергия и препоръки за действия съобразно действащото законодателство.

  7. Подходящи реки и модерно оборудване за ръчно промиване на злато в България.

 

Допълнителна информация:

1) При възникване на необходимост за повече и по-задълбочено проучване на проблемите и правен анализ се оформя консултантски договор.

2) След регистрацията на потребител (по образец) и заплащане на годишната регистрационна такса за потребител по сметката на организацията в Уникредит Булбанк, София, пл. „Света Неделя“ IBAN BG71UNC96601075968604, BIC: UNCRBGSF изпратете мейл на администратора на сайт-а office@bulenergo.com с Вашите въпроси.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)