Енергийни експерти

Антон Иванов (снимка)

Машинен инженер, завършил катедра Топло и ядрена енергетика в София, с над 30 години опит в енергийния сектор на България, включващ работа в Технически Университет, София, специализирана проектантска,организация, управление на проекти в областта на ядрената и конвенционалната енергетика. Има опит при разработване на анализи по енергийната ефективност, оценки за използване на възобновяемата енергия и ко-генерационни цикли. Заемал е ръководни позиции в основни държавни предприятия в сектора на ядрената енергетика, както и в частния сектор.

Снимка на Атанас Георгиев

Атанас Георгиев е бакалавър по „Икономика” и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и по „Финанси и банково дело” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Участвал е в редица специализации, сред които в IVLP програмата на Държавния департамент на САЩ, Azerbaijan Diplomatic Academy, University of Florida (Public Utility Research Center), Florence School of Regulation, Masaryk University в Бърно, Чехия, University of Padua & University of Venice и др.

Секретар на магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и преподавател по „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” и „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании”. Преподава и в курсове на Българския дипломатически институт към МВнР и изнася лекции в редица български и международни енергийни форуми и конференции. Член на International Association for Energy Economics (САЩ) и на научния комитет към Turin School of Local Regulation (Италия). Консултант по преструктуриране в енергетиката (от 2005 до 2009 г. в „Юкономикс” ЕООД, а впоследствие – като част от екипа на „Пъблик сървисис” ООД). Издател и главен редактор на сп. „Ютилитис” и Publics.bg.

Валентин Стоянов

Валентин Стоянов е завършил Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Право". В периода от октомври 2002г. до септември 2003г. специализира като стипендиант Право на Европейския Съюз и Международни икономически организации в Германия, Университет Хамбург. Владее английски и немски език.

Работил е във финансовия сектор и е бил член на Съвета на директорите на компания с дейност в сферите на енергетиката и строителството. Бил е главен експертен сътрудник към парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм на 41-вото НС. Впоследствие е работил като енергиен консултант на свободна практика. Понастоящем е търговски представител във фирма търговец на електроенергия. Има политически опит и десетки публикации на български и английски.

Доц. Георги Костов е роден през 1959 год. Заместник-министър в на земеделието и храните с ресор "Гори, наука и образование" в периода 2009-2011 и от 2014 до сега.

Доц. Костов е също така доктор, р-л катедра Лесовъдство в Лесотехнически университет

Експерт по горски ресурси и стопанисване на горите

Ръководител и участни в повече от 30 научни и научно-приложни проекти

Автор на повече от 50 публикации

Роден 1959

Иван Хиновски (снимка)

Роден на 03.09.1947 г. в град Луковит
Председател е на Българския енергиен и Минен Форум и директор в енергийната консултантска компания ПроЕкоЕнергия.
Заемал е редица отговорни държавни постове: член на държавната пускова комисия на АЕЦ “Козлодуй”, директор на ядрена дирекция в „Енергопроект” (1998-2001) изпълнителен директор на НЕК (1997-1998), зам.-председател на Борда на АЕЦ “Козлодуй”(1999-2001)
Специализирал е в Италия, Франция, Канада, САЩ и Япония. Работил е като консултант за световни компании като „Уестнгхаус”, „Сименс”, „Фраматом”, „Газ дьо Франс” и ЕБВР
Професионален опит – над 40 години опит в управление на проекти в енергетиката.
Образование висше, инженерно
Владее 4 чужди езика: английски, италиански, френски и руски

Инж. Васил Николов Петев (снимка)

Васил Петев е съ-основател на 3В Мениджмънт АД, Future Energy ЕООД и 3VM ЕООД, инвеститори във възобновяема енергия и енергийни продукти в Югоизточна Европа. Притежaва над 20 г. опит в енергийния сектор, както и в областта на международните корпоративни финанси и управленскато консултиране. Започва кариерата си като стажант в Петрол АД, след което става част от екипа на НЕК АД, а по-късно се присъединява към ММС. Васил притежава магистърска степен по автоматика и системо техника. Одобрен за лицензиран управленски консултант (CMC) от 2002 г., лицензиран бизнес оценител от 1999 г. и сртифициран медиатор от 2013 г. Има специализация по Бизнес администрация, международни отношения и динамичен мениджмънт. Завършил е UNESCO Energy Management Optimization School. Експерт в работни групи на ENTSO-E и преподавател по енергиен мениджмънт към WIFI International Network, най-големият обучителен и тренировъчен институт в Европа. Асоцииран член на ИЕНЕ (iIENE - the institute of energy of south east europe).

проф. дгн Васил Симеонов Балинов (снимка)

Роден е на 04.08.1936 г., в гр. Луковит, Ловешка област. Средно образование завършва в родния си град, а висше- в Минно- геоложкия университет „Св. Ив. Рилски” през 1959 г. и Техническия университет в София през 1965 г. От 1962 г и понастоящем работи, като асистент, доцент (1967 г) и професор (1979 г) в МГУ „Св. Ив. Рилски”, където заема различни административни позиции: р-л катедра, зам. декан, декан, ръководител на „Изследователски център по енергийни георесурси”. През 1969 г. защитава дисертация в Московския институт „Губкин”, а от 1976 г. е доктор на „геологическите науки”. Специализирал е в Русия,Германия, Италия, Австрия, Англия и САЩ. През 1985-1987 г. е ръководител на българско предприятие за проучване и добив на нефт и газ в Сирия. Изпълнявал е експертна дейност в Сирия, Либия, Нигерия, Гана, Судан, Габон и други страни. През 1991 – 1992 г. е Председател на Комитета по геология и минерални ресурси. Работил е като експерт в 38 и 40 Народно събрание, а също и като консултант в държавни институции и бизнес организации. Избиран е многократно в специализирани национални и ведомствени научни и експертни съвети. Няколкократно е бил член на Комисията по геолого-географски науки при ВАК.Участвал е с доклади в множество национални и международни научни конференции, симпозиуми и други форуми. Членува в различни национални, европейски и световни организации. От 2000 г е член (академик) на Международната академия по екология и безопасност в Санкт Петербург. Председател е на Българската асоциация по улавяне и съхраняване на въглероден диоксид.Владее руски,английски и френски език.

Страници