Енергийни стратегии и устойчиво развитие

11/11/2015

China's economy is trying to make the difficult transition from one based on investment to one based on domestic consumption, so it's useful to think of its economy in...

30/10/2015

Все по-наложителна става необходимостта от изготвяне на оценки за системното въздействие на нови нормативни актове в енергетиката.Пазарните промени в енергетиката...

29/10/2015

  Тази статия анализира правни, технологични и икономически проблеми относно представения за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране „План за...

09/10/2015

Да, Предложената пътната карта за реформи в енергетиката на работодателските организации е документ, който заслужава внимание и сериозен анализ, но веднага трябва да...

09/10/2015

Дългоочаквания старт на електроенергийната борса в България за наша радост ще се случи и провизорната дата за нейното тестване с реални данни е планирано за 8 декември...

09/10/2015

Интелигентни детски градини и фермери-енергетициц са призьорите във ВЕИ-шампионската лига Седем детски градини от Пловдив са златни медалисти във ВЕИ лига "...

03/10/2013

Г-н Хиновски, БЕФ организира за 4ти път Регионална енергийна конференция. Разкажете ни какво я отличава тази година от предишните. Темата на тазгодишната конференция...

15/08/2013

На база информация от Ди Велт (Die Welt) След преминаването на Германия към зелена енергия, дори експлоатацията на ядрените реактори в момента е икономически...

16/07/2013

Публикация в publics.bg от 16.07.2013гФизическият износ на електроенергия от България е намалял с около 12%Електроенергийният системен оператор (ЕСО) публикува...

04/07/2013

Публикация в Money.bg от 4.07.2013гКомисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, търговия, пренос и...

Страници