Становище на БЕМФ относно „Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година на МЕ (Стратегията)“

Версия за печат
07/03/2021
Енергийни експерти: