Изграждат глобална мрежа за пренос на възобновяема енергия

Версия за печатPDF version
17/11/2016

Агенция Монитор

Група предприемачи от Азия представи визия за глобална, взаимосвързана енергийна мрежа, която свързва потребителите с източници за производство на възобновяема енергия от другия край на света. Стартирайки с изграждането на супер мрежа в Азия, GEIDCO има за цел да свързва целия свят до 2050 година.


Чистата, възобновяема енергия скоро ще бъде по-евтина от добиваната от традиционните замърсяващи източници, но съществува голям проблем. Често възобновяемата енергия се генерира на неудобни места, по неподходящо време и не винаги там, където е необходима.

Част от тези проблеми може да бъдат решени с мрежа от батерии за съхранение на енергията, ако някой може да предложи достатъчно голямо, достатъчно евтино и работещо решение за това. Но международна група от предприемачи работи по изключително амбициозен проект за свързване на цялото земно кълбо в една взаимосвързана електрическа мрежа, която ще позволи да се генерира и използва възобновяема енергия по всяко време, от всяка точка на Земята.

GEIDCO - Организация  за Глобално Взаимосвързано енергийно развитие и сътрудничество (Global Energy Interconnection Development and Co-operation Organization) е базирана в Китай група, която вече има споразумения с енергийни компании в Китай, Южна Корея, Русия и Япония, както и с доставчици на енергия, производители на оборудване и университети от 14 страни.

Идеята е проста, всеки път, когато някъде има голяма натоварване на електрическата мрежа, другаде по света има генерирано необходимото количество възобновяема енергия. Когато, например, е пладне в пустинята Гоби и генерираната от слънцето енергия е в своя пик, е време за вечеря във Великобритания и е нужна повече енергия.

Първата стъпка за GEIDCO е да се изгради свързваща Азия супер мрежа (Asia Super Grid), която да може да предава огромните възможности за генериране на енергия от възобновяеми източници в пустинята Гоби до Япония.

Цялата идея е основана на хиляди километри далекопроводи със свръхвисоко напрежение (UHV) по които ще протичат повече от 1000 киловолта AC / 800 киловолта DC. Високия волтаж намалява загубите на дълги разстояния, като Русия и Япония вече имат изградени и работещи стотици километри UHV електропроводи. Това е нищо в сравнение с инфраструктурата на Китай, където от 2009 г. насам са изградени почти 16.000 километра UHV електропроводи, като почти още толкова се очаква да заработят през следващите две години.

Колкото по-голяма става взаимосвързаната мрежа на GEIDCO от източници на възобновяема енергия, толкова по-стабилно ще е снабдяването, защото по-малко ще зависи от отделните източници, така че крайната цел е глобална енергийна мрежа, която споделя енергия от Гренландия до Южна Африка и от Австралия до Швейцария.

Разбира се, има много препятствия, като геополитика, които ще контролира на мрежата до устойчивостта на мрежата в един взаимосвързан свят и огромните разходи за изграждане на инфраструктура. Но след като вече Китай се бори е екстремни нива на замърсяване, резултат от огромното население от 1.35 милиарда, инвестира много в енергия от възобновяеми източници.

Разбира се, с Brexit и избора на Тръмп през 2016 г., е възможно световната политика да се обърне от глобална към национална независимост, което би могло да постави мрежа батерии за съхранение на по-преден план от глобални проекти като този.

И все пак, началната цел на GEIDCO е да се изградят континентални взаимосвързани мрежи на всеки континент до 2030 г. и  континентите да бъдат свързани до 2050 г., като ще доставя глобално генерираната мощност чиста енергия, задоволявайки около 90 % от световното търсене.