Енергията на електроцентралите с възобновяеми източници за пръв път превиши енергията на ТЕЦ

Версия за печатPDF version
31/10/2016

Международната агенция по енергетика в своя месечен доклад съобщи, че общата мощност на електроцентралите, работещи с възобновяеми източници на енергия за първи път превиши мощността на всички топлоелектрически електроцентрали. От началото на тази година слънчевите и вятърните електроцентрали са генерирали повече енергия от електроцентралите с въглища, природен газ и ядрено гориво.

Постигнатото се дължи на над 50 процентния ръст на мощностите на електроцентралите с алтернативни енергийни източници. Миналата година са инсталирани електроцентрали с обща мощност 153 GW. От тях 49 GW използват слънчева енергия, а 63 GW – енергията на вятъра. Всеки час в Китай се появяват по две вятърни турбини, а тази държава е световен лидер по използването на възобновяеми източници с дял от 37% в световен мащаб.