БЕМФ публикува Обединено становище по Интегрирания национален план за енергетика и климат

Версия за печатPDF version
10/03/2020

ОБЕДИНЕНО  СТАНОВИЩЕ на колектив от специалисти от Български енергиен и минен форум, НПО, ВУЗ, енергийни и консултантски компании по Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021–2030 г., публикуван от Министерство на енергетиката на 13.03.2020 г.