ЗАД Енергия

Версия за печат

ЗАД "Енергия" е учредено през 1993 г. от "Национална електрическа компания" ЕАД и "България Холдинг" АД.
С разрешение № 20/16.07.1998 г. ЗАД "Енергия" получи лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)