ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”

Версия за печат

Проектът за изграждане на нова топлоелектрическа централа “Марица Изток 1″ е замислен в отговор на потребността на Република България от нови, модерни мощности за производство на електрическа енергия за задоволяване нуждите на страната през следващите 15 до 20 години. През 1998 г. първоначалният инвеститор Консолидейтид Континентал Комърс Лимитид от Ирландия, накратко наричан 3C (от 3-те C в латинското изписване на компанията), печели обявения от българската държава търг с участието на чуждестранни компании за възлагане на строителството на нова електроцентрала с нетна мощност 600 мегавата с изгаряне на лигнитни въглища.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)