Камара на архитектите в България

Версия за печат

Камарата на архитектите в България защитава на национално и международно равнище интересите на около 3700 архитеки, ландшафтни архитекти и урбанисти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)