ЕРЮГ

Версия за печат

"Електроразпрееление Юг" ЕАД (ЕР Юг) е електроразпределителното предприятие в Югоизточна България, което до месец май 2017 г. се наричаше "ЕВН България Електроразпределение".