Енпроекс

Версия за печат

Екипът на ENPROEXCHANGE се е доказал с дългогодишната работа в Български енергиен и Минен форум https://www.bulenergyforum.org/bg с висок професионализъм, дългогодишен безспорен опит и изграден авторитет в страната и на международно ниво, председателят на Българския енергиен и минен форум д-р Иван Хиновски и неговият екип от енергийни експерти, са сред специалистите с ясно и критично мнение за необходимост от дългосрочна визия за развитие на българския енергиен сектор, респективно на националната икономика.