ЕМИ

Версия за печат

Институтът за Енергиен Мениджмънт (ЕMI) е неправителствена организация, която започва своята дейност през юни 2010. Мисията й е да допринася за устойчивото развитие на българската енергетика и интеграцията й към тази на Европейския Съюз. Подобряването на международното сътрудничество и взаимстването на международен опит цели въвеждането на утвърдени добри практики в България.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)