ДПМ

Версия за печат

ДПМ е международна минна компания, със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработка и експлоатация на находища на благородни метали.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)