Ciela norma

Версия за печат

"Сиела Норма" АД е компания с дългогодишна история, която се развива в различни сфери на бизнеса: разработка на софтуерни продукти, издателска дейност, верига книжарници, организиране и провеждане на публични събития, семинари, обучения, конференции, кръгли маси и др. Тя е наследник на едно от първите софтуерни предприятия в България - "Норма", създадено на 1 март 1985 г.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)