"Български Енергиен Холдинг" (БЕХ) ЕАД

Версия за печат

"Български Енергиен Холдинг" (БЕХ) ЕАД е холдингово дружество, обединяващо компании развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Холдинговата група на БЕХ ЕАД заема водеща позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България, както и в региона посредством износа на електроенергия. Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Правото на собственост от страна на държавата се упражнява от Министъра на енергетиката.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)