Документи от Семинар Газификация на биомасa

Версия за печатPDF version
Дата на публикуване: 
04/06/2013
Тип документ: 

От 15 до 17 април 2013г в курортния комплекс Пампорово се проведе Международен Семинар СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ НА БИОМАСА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ.

Пакетът от документи е допълнен с презентацията на д-р инж. Ценко Ценов за Действащата нормативна уредба за добив и енергийно оползотворяване на дървесна биомаса в България!

На Семинара Газификация на биомаса, организиран от Български Енергиен Форум, бяха обсъдени важни теми като:

1 тема: Регулаторни и законови аспекти, оценка на наличността на ресурси за газификация

Лектори по тази тема:

Венелин Барозов, Даржавна Комисия за енергийно и водно регулиране,

Статус и специфика на регулаторните процедури за проектите на биомаса и тенденции в развитието на такива проекти

Ценко Ценов, Държавна агенция по горите

Действаща нормативна уредба за добив и енергийно оползотворяването на дървесна биомаса в България и актуална оценка на ресурса по региони

Ваня Богунска, Асоциация на българските енергийни агенции, Пловдив,

Организация на регионални центрове за производство на биомаса и тяхната роля за устойчиво развитие на проектите на биомаса

Боян Ангелов, ВЕЛБОЙ, Пловдив,

Засаждането и добива на дървесни енергийни култури в България като възможност за повишаване на националното земеделско производство и понижаване на емисиите на въглероден диоксид

2 тема: Съвременни технологии за газификация на биомаса и възможности за приложение в България и в региона.

LuisSánchezAngrill, EQTEC Iberia, Spain

EQTEC Iberia 5.9 MWe Integrated Biomass Gasification Cogeneration Power Plant.

Интегрирана биогазова когенерационна централа на EQTEC Iberia с мощност 5.9 MWe

John Gaus, ZeroPoint,

Deploying a Successful Biomass to Energy Project – What Works and Why Many Efforts have Failed

Успешно реализиране на проекти за производство на енергия от биомаса – какво работи и защо много усилия са се провалили

3 тема: Успешно разработване на проекти на биомаса с отчитане на специфичните изисквания на регулаторната рамка в България

Андрей Бъчваров, BICA, България,

Структуриране и разработване на газификационна централа с отчитане на специфичните регулаторни изисквания в България

Антон Иванов, Pro EcoEnergia Ltd, България,

Фактори, влияещи върху ефективността на газификационните инсталации

Zoya Vassileva, Mattig-Levercom Ltd , България,

Финансиране на инвестиционни проекти на биомаса. Структура на бизнес плана на газификационна централа. Рискове, свързани с успешното финансиране и експлоатация на проекта.