Становище на БЕМФ относно обявените планове на БЕХ за спасяване на комплекса „Марица изток“