Актуални проблеми в сектора на електроненергатика

Версия за печатPDF version
08/02/2018
Енергийни експерти: 
актуални проблеми в сектора на електроненергатика

ПОЗИЦИЯ

на Български енергиен и минен форум

относно някои актуални проблеми в сектора на електроненергатика

        

         Енергийният сектор отново е в центъра на общественото внимание и е обект на засилен натиск за промяна – от въпросите за цената на електроенергията за индустрията, през конкурентноспособността й и несигурността за работните места на хиляди работници, релевантността им с все по-изострящите се проблеми на чистотата на въздуха, грижата и или идеите за мащабни инвестиционни проекти, та до промяна на пазарния модел и до цените на електрическата енергия за крайните клиенти.

         За нас като неправителствена организация всички тези въпроси са взаимосвързани и следва да се решават в тяхната цялост – на базата на анализ и оценка на въздействието върху цялостното икономическо развитие на държавата, решаване на въпросите със замърсяването на въздуха, постигане на обективни цени и защита на уязвимите потребители на енергия.

         Подкрепяме досегашната политика и успешните действия на Министерство на енергетиката в тази област и стремежа му за по-широко въвеждане на пазарните принципи, които не са малко и заслужават признание. Но, докато не бъде променен моделът със съществуването и множеството взаимодействия между двата пазара – свободен и регулиран, деформациите в сектора не само че ще се запазят, но може да бъдат катализирани други процеси и по-сериозни проблеми. Зад сегашните предложения за промени прозира желанието на Правителството да се запази „социалната“ цена на електрическата енергия за потребителите на ниско напрежение, което според нас е в противоречие с пазарните принципи и европейските директиви и се разминава с препоръките на експертите на Световната банка. А продължаващото отлагане на приложението на този документ няма приемливо обяснение.

         Като изхождаме от настоящата ситуация и възникналите обстоятелства в българската електроенергетика ние апелираме за ускорени действия за реформи и подготовка на промени в Закона за енергетиката, след задълбочен анализ на последствията. Тези действия трябва да обхванат дълбоки реформи и преструктуриране на НЕК, промени в ролята и функцийте на Фонд „Сигурност на енергийната сиситрема” и в ангажиментите на БЕХ, но всичко това паралелно с незабавното стартиране на дейностите по създаване на специализирания Фонд „Енергийно подпомагане на енергийно уязвимите домакинства”. Това ще създаде възможностите и ще очертае ясна пътна карта за пълна либерализация на пазара и отпадане на социалната роля на енергетиката. А това е основното условие отрасълът да продължава да поддържа и експлоатира надеждна инфраструктура за устойчиво възходящо развитие националната икономика и привличане на чуждетранни инвестиции в следващите десетилетия.