Книги

Сътрудникът на българското научно-техническо разузнаване (корица)
Цена:
12 лв.
Съдържание:

Автор: хаджи Иван Хиновски

Първо издание: 2017

Обем: 203 страници.

Книгата се състои от 25 раздела и съдържа авторски разкази за произхода, образованието, културата и дейността на автора като сътрудник на българското научно-техническо разузнаване. Акцент в книгата са събитията в кариерата на...

Монтаж, експлоатация и ремнот на ядрени енергийни съоръжения (корица)
Цена:
15 лв.
Съдържание:

Съставен от И. Хиновски и Б. Димитров.

Учебник за техникумите по ядрена енергетика.

Записки по българската енергетика (корица)
Цена:
18 лв.
Съдържание:

Автор: хаджи Иван Хиновски

Първо издание: 2021

Обем: 336 страници.

Книгата се състои от 19 раздела и съдържа автентични разкази за отделни етапи в развитието на българската енергетика, започващи в далечната 1966 година и достигаща до днешно време.

Засяга редица ключови теми на българската...

Корпоративни данъци върху приходите, минни роялти и други минни такси (корица)
Цена:
19,90 лв
Съдържание:

Издание на PwC, в превод на български език.

Сравнително обобщение на данъците върху приходите, минните данъци и минните роялти в 22 страни.

Когато страните са изправени пред икономически проблеми по време на период на увеличаване на цените на полезните изкопаеми, определени държави се фокусират върху...

Минните роялти (минните ренти) – корица
Цена:
29,90 лв
Съдържание:

Издание на Световната банка на български език

Глобално изследване на тяхното въздействие върху инвеститорите, правителството и гражданското общество.

Написана от осем водещи експерти от някои от най-видните университети с дисциплини по миннодобив и...

Минните роялти (минните ренти) – корица
Цена:
29,90 лв
Съдържание:

Издание на Световната банка на български език

Глобално изследване на тяхното въздействие върху инвеститорите, правителството и гражданското общество.

Написана от осем водещи експерти от някои от най-видните университети с дисциплини по миннодобив и...

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)