Енергийни теми

29/11/2021

Управителният съвет на Българския енергиен и минен форум, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ въз основа на решение по т. 1 от протокол № 28 от 11.10.2021 г. свиква...

14/06/2021

БЕМФ представя втори информационен бюлетин по проект STRIDE "Improved energy planning through the Integration of Smart Grid concepts in the Danube...

Страници