Memorandum from the Energy Conference/Меморандум от енергийната конференция

Версия за печат
27/12/2012

27/12/2012

Below you can download the Memorandum on Energy event held on December 11 and 12 at the Sheraton Hotel, Sofia.

По-долу можете да изтеглите меморандума от енергийното събитие, състояло се на 11 и 12 декември, в хотел Шератон, София.

Memorandum from the Energy Conference ENG

Меморандум от енергийната конференция BG