Инж. Васил Николов Петев

Инж. Васил Николов Петев (снимка)

Васил Петев е съ-основател на 3В Мениджмънт АД, Future Energy ЕООД и 3VM ЕООД, инвеститори във възобновяема енергия и енергийни продукти в Югоизточна Европа. Притежaва над 20 г. опит в енергийния сектор, както и в областта на международните корпоративни финанси и управленскато консултиране. Започва кариерата си като стажант в Петрол АД, след което става част от екипа на НЕК АД, а по-късно се присъединява към ММС. Васил притежава магистърска степен по автоматика и системо техника. Одобрен за лицензиран управленски консултант (CMC) от 2002 г., лицензиран бизнес оценител от 1999 г. и сртифициран медиатор от 2013 г. Има специализация по Бизнес администрация, международни отношения и динамичен мениджмънт. Завършил е UNESCO Energy Management Optimization School. Експерт в работни групи на ENTSO-E и преподавател по енергиен мениджмънт към WIFI International Network, най-големият обучителен и тренировъчен институт в Европа. Асоцииран член на ИЕНЕ (iIENE - the institute of energy of south east europe).

Currently there is no content in this section.