Архив събития - 2022

13 Апр. 2022
SMART NV TOWER, гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ 59

„БЪДЕЩЕТО НА УМНИТЕ СГРАДИ - КОНЦЕПЦИЯ, СТАНДАРТИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ“

В ХИБРИДЕН РЕЖИМ
(комбиниран присъствен и онлайн на платформа ZOOM)
работен език - Български/Английски...