Архив събития - 2011

Семинарът има за цел със съдействието на НЕК и ЕРД-та да актуализира състоянието на проектите на възобновяеми енергийни източници в страната, в светлината на новия Закон за енергията от възобновяеми източници. Другата съществена цел на събитието е...

Конференцията се организира в отговор на натрупаните обществени очаквания за открита дискусия по въпроси отнасящи се до предстоящата либерализацията на енлектроенергийния пазар в България и региона.

Представители на Министерство на...

24 Юни 2011
гр. София, Хотел “Кемпински-Зографски”

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ,

под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България г-н Трайчо Трайков

организира

...

Форумът се организира в отговор на натрупаните противоречиви оценки и становища за

бъдещето на проектите на ВЕИ в България.

В неговата работа ще вземат участие:

- депутати...

Проведеният форум, в който взеха участие над 80 представители на бизнеса, общините, държавната администрация, чуждестранни инвеститори и редица световно известни компании дискутираха въпросите свързани с инвестиционния климат, състоянието на нормативната...

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)