Форум „Просюмърите – енергийните предприемачи на бъдещето“

Версия за печат
30/11/2023
Форум „Просюмърите – енергийните предприемачи на бъдещето“ (изображение)

Форум „Просюмърите – енергийните предприемачи на бъдещето“

На форума „Просюмърите – енергийните предприемачи на бъдещето“ част от проекта част от проект „Активни граждани за енергийно – незвисими общини“, бе открит от г-н Ергин Емин, Председател на Асоциация на българските градове и региони, като в началото той благодари на експертите и участниците и разясни свършеното до момента по проекта.

Във форума участваха редица доказани експерти. Част от модераторският екип е Цвета Димитрова, Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/. Павлин Стоянов от Климатека представи готовността на българите да произвеждат сами енергията си.

Иван Хиновски от Българска Енергиен и минен форум започна участниците с последни промени в нормативните документи, целящи стимулиране създаване и работата на енергийни общности. Коментираха се теми, като „Що е то Енергийно независима община“, беше разяснено от Любомир Димитров, Българска Енергиен и минен форум. Форумът продължи с уебинар на тема „Ролята на общините в прехода към зелена енергия“.

Част от модератори бе г-жа Дора Томова от Български енергиен и минен форум. Как да бъде постигната декарбонизация и независимост от природния газ в общините представи експертът Еленко Божков от КЕОБ. Емилия Бакърджиева от Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници представи пред участниците одели и възможности за финансиране на проекти на ВЕИ.

Стефан Абаджиев от Камарата на умните мрежи в България запозна участниците с това, как можем да произвеждаме и продаваме енергия. В уебинара се включи Йорген Сикеланд от B16 Urban Energy AS, който от своя страна представи добри примери от Норвегия за участието на бизнеса в зеления преход. Форумът приключи с ползотворна дискусия между участниците.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Организации, изпълняващи проект „Активни граждани за енергийно независими общини“:

1. Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ – водеща организация;
Български енергиен и минен форум /БЕМФ/ – партньор;
Институт за предприемачество, устойчиво развитие и
иновации /ИПУРИ/ – партньор;
B16 Urban Energy AS, Норвегия – партньор.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА:

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА ЧЕТИРИТЕ ОБЩИНИ –
I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА ГОТОВНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД
В РАМКИТЕ НА ДЕЙНОСТТА Е ЗАЛОЖЕНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДВА ВИДА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/TRYAVNA
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/DRYANOVO
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/PANAGIURISHTE
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/KOSTINBROD

ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА СЪС ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ, ЕКОЛОЗИ И СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕТИРИТЕ ОБЩИНИ. ЦЕЛТА НА ПРОУЧВАНИЯТА Е ДА СЕ ОЦЕНИ КАПАЦИТЕТЪТ НА ОБЩИНИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ И ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯТА, ОТ КОЯТО ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ИМАТ НЕОБХОДИМОСТ.

II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ШИРОКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

Дейността има за цел популяризиране възможността гражданите да участват в енергийния преход чрез създаване на енергийни общности като възможна социална иновация.

Дейността предвижда:

Провеждане на 3 информационни кампании, фокусирани върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация;
3 кръгли маси в градовете Костинброд, Панагюрище и Трявна;
Заключителен Национален Зелен форум 2022; Дигитална информационна кампания чрез социални мрежи, местни медии, радио-излъчвания, уебсайт на проекта, съдържащ ключови концепции и добри практики.

III. ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНИТЕ

Дейността цели изграждане на експертни познания на ключови участници в местната власт, гражданското общество и бизнеса по отношение на Зеленият преход, който на местно равнище насърчава производството на енергия от възобновяеми източници, разпространява енергийната демокрация и намалява енергийната бедност.

Дейността предвижда:

Обучение на общински експерти от всички общини;
Уебинар за представители на НПО и МИГ;
Тематичен форум „Просюмърите – енергийни предприемачи на бъдещето“;
Разработване на два пилотни модела за разработване на енергийни общности;
Заснемане на обучителен филм за наличните ресурси за зелена енергия с гражданско участие в целевите общини.

IV. ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ НОРВЕГИЯ И ЕВРОПА, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА MULTI-STAKEHOLDER ENGAGEMENT TOOLS (MSET) (ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА МНОГО НА БРОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ)

Дейността цели запознаване с практики от Норвегия и Европа, обединяващи множество заинтересовани страни и инструменти за диалог, вземане на решения и прилагане на отговори на съвместно решаваните проблеми, свързани с участие на гражданите в зелени инициативи.

Дейността предвижда:

Кабинетно проучване на европейските практики за участието на просюмърите за производство на енергия от биомаса и производство на РДФ от ТБО в Норвегия и Европа и изготвяне на Доклад;
Създаване на Сборник „Добри практики от Европа и Норвегия за включване на гражданите в Зеления преход“;
Адапитране на модела MSET;
Обучителна визита на експерти от българските общини в Норвегия.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)