проф. дгн Васил Симеонов Балинов

проф. дгн Васил Симеонов Балинов (снимка)

Роден е на 04.08.1936 г., в гр. Луковит, Ловешка област. Средно образование завършва в родния си град, а висше- в Минно- геоложкия университет „Св. Ив. Рилски” през 1959 г. и Техническия университет в София през 1965 г. От 1962 г и понастоящем работи, като асистент, доцент (1967 г) и професор (1979 г) в МГУ „Св. Ив. Рилски”, където заема различни административни позиции: р-л катедра, зам. декан, декан, ръководител на „Изследователски център по енергийни георесурси”. През 1969 г. защитава дисертация в Московския институт „Губкин”, а от 1976 г. е доктор на „геологическите науки”. Специализирал е в Русия,Германия, Италия, Австрия, Англия и САЩ. През 1985-1987 г. е ръководител на българско предприятие за проучване и добив на нефт и газ в Сирия. Изпълнявал е експертна дейност в Сирия, Либия, Нигерия, Гана, Судан, Габон и други страни. През 1991 – 1992 г. е Председател на Комитета по геология и минерални ресурси. Работил е като експерт в 38 и 40 Народно събрание, а също и като консултант в държавни институции и бизнес организации. Избиран е многократно в специализирани национални и ведомствени научни и експертни съвети. Няколкократно е бил член на Комисията по геолого-географски науки при ВАК.Участвал е с доклади в множество национални и международни научни конференции, симпозиуми и други форуми. Членува в различни национални, европейски и световни организации. От 2000 г е член (академик) на Международната академия по екология и безопасност в Санкт Петербург. Председател е на Българската асоциация по улавяне и съхраняване на въглероден диоксид.Владее руски,английски и френски език.

В момента няма налично съдържание в тази категория.