Концепция и модел за устойчиво револвиращо финансиране на българската енергетика

Версия за печатPDF version
Дата на публикуване: 
24/09/2015
Тип документ: 
  1. Обща информация

Положените усилия за оптимизации в сектора през последните месеци доведоха до подобряване на текущия модел за ценообрзауване и намаляване трупането на т.н. тарифни дефицити. От друга страна проблемът с натрупаните вече дефицити остава и се добавят рискове при разширяване на дела на свободния пазар, когатоключови енергийни предприятия са с остри ликвидни проблеми.

Сегашните търговски практики на свободен пазар не са представителни за обхвата на проблемите, които следва да бъдат управлявани при широко отваряне на пазара. За нас е нереалистично да се очаква, че системата ще се пренастрои само на база на вътрешни резерви, поради което считаме че следва да се обсъди адекватен механизъм за осигуряване на външен финансов ресурс.

Уважаеми посетители на сайта, към тази страница има приложени документи.
За да можете да ги изтеглите трябва да сте регистрирани в сайта потребители, с право на достъп до тях.