Български Енергиен Форум

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Публикувано от
|

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ и използване на възобновяеми енергийни източници, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.

Пълен текст на закона Тук

Добавяне на коментар

Трябва да сте влезли в за да коментирате.

Предишна публикация:
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на...

Затвори