идеи за развитие

електрически стълб (снимка)
завършен: Апр., 2018

СЪДЪРЖАНИЕУвод……………………………………………………………………………………………..3Поддейност IА.1. Енергийна политика на Европейския съюз. .......................................4Поддейност IА.2. Анализ на състоянието на енергетиката по енергоикономически,енергоекологични и социални...