Позиция относно внесеното предложение за изменения и допълнения в Закона за енергетиката