Антон Любомиров Иванов

Антон Иванов (снимка)

Машинен инженер, завършил катедра Топло и ядрена енергетика в София, с над 30 години опит в енергийния сектор на България, включващ работа в Технически Университет, София, специализирана проектантска,организация, управление на проекти в областта на ядрената и конвенционалната енергетика. Има опит при разработване на анализи по енергийната ефективност, оценки за използване на възобновяемата енергия и ко-генерационни цикли. Заемал е ръководни позиции в основни държавни предприятия в сектора на ядрената енергетика, както и в частния сектор.

19/02/2020

Обръщение към Правителството и НС от конференцията в резултат от Ядрената конференцията през 2018 г.

24/11/2016

Държавното дружество трябва да продава директно енергия в региона и Европа, препоръчват експертите в стратегията си за свободен енергиен пазарси за свободен енергиен...

24/11/2016

Интервю на Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум   Малцина са тези, които си спомнят преди колко време енергийният министър вече в оставка...

20/11/2016

Визия на Българския енергиен и минен форумДългото очакване на препоръките на Световната банка относно модела на либерализация на пазара доведе до продължаващо...

07/10/2016

Изграждането на нова АЕЦ е невъзможно без участието на държавата, смятат енергийни експертиВъзможните сценарии за бъдещи действия с произведеното за АЕЦ “Белене“...

05/10/2016

НАРЪЧНИК ЗА НАЧИНАЕЩИ по темата за оборудването за АЕЦ“Белене“, нови ядрени проекти и други енергийни теми ВъведениеОт досегашните коментари на политици и на...

11/08/2016

Трудно е да се каже, че в българската енергетика има свободни пари. Това заяви Антон Иванов, експерт от Българския енергиен форум, пред националното радио."Решението...

22/12/2015

Темата за възможностите и рисковете за договаряне на доставка на електрическа енергия ниско напрежение, извън регулирания пазар, продължава да вълнува широк кръг...

04/12/2015

Гласуваният тази седмица бюджет за 2016 година показва ясно подценяването на отговорните задачи, с които са натоварени регулаторните органи в сектор енергетика. Това...

11/11/2015

China's economy is trying to make the difficult transition from one based on investment to one based on domestic consumption, so it's useful to think of its economy in...

Страници