Енергийни и минни събития

9 March, 2017
Организатор:

СЪОБЩЕНИЕза кръгла маса на тема:„Ефективност на гражданския контрола върху дейността на монополите9.03.2017 г.Хотел „Св. София“, 10-13 часа  По инициатива на ВМРО и с наше съдействие оганизираме по темата кръгла маса на 9 март тази година. Поканени са широк кръг специалисти, политици, представители на енергийни компании и КЕВР, както и неправителствени организации  да вземат участие в дискусията.  Целта е в този момент на предизборна кампания да се опитаме да „цивилизоваме“ диалога по темата, да се чуят максимално широк кръг становища и се постигне общо мнение по принципни въпроси относно подходящите форми на обществен контрол върху дейността на тези дружества. Програмата е предварителна и всички, които вземат участие ще имат право на изказване. Краен срок за заявка на участие: 3 март 2017 г..

12 January, 2017 - 13 January, 2017
НТС, ул. Г.С.Раковски 108
Организатор:

Уважаеми колеги,Бихме искали да Ви предложим обучение на ваши упълномощени представители в 2-степенно практическо обучение, в 2 сесии  и 2 възможни дати на тема :ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ  НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАНТОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ – ЛОТ 2 Дати на сесия 1, ниво 1: 12.01.2017 г. - семинарно обучениеДати на сесия 1, ниво 2: 13.01.2017 г. - индивидуални или групови консултации по индивидуални проекти Цена на участие в ниво 1: 240.00 лв. с ДДС / участник  (допустим максимумален брой 20 участника )Цена на участие в ниво 2:  600 лв. / час с ДДС/проектМясто на провеждане: НТС, ул. Г.С.Раковски 108 Сесията може да бъде повторена на датите 14 и 15 януари, при същите условия  Форма на обучение на ниво 1: Семинар, диалогов режимФорма на обучение на ниво 2: Персонални консултации на конкретни проектни идеи Лектори и консултанти:инж. Иван Проданов, експерт по разработване на европейски проекти по енергийна ефективност,инж. Боби Стоева, специалист по енергийни одити и проектиране на енергийни обекти,инж. Антон Иванов, експерт по подготовка на проекти за енергийна ефективностинж.Иван Хиновски, експерт по подготовка и финансиране на енергийни  проектиинж. Станислав Андреев, експерт по подготовка на проекти за енергийна ефективностЗа кого е предназначен курса:Представители на средни и големи предприятия с интерес за подготовка и реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност, съ-финансирани от Европейския съюз. За програмата за предназначени около 50 млн.евро, като отварянето й предстои в началото на 2017 г. Участниците получават:Копия на всички презентации и допълнителни учебни материали на диск, Сертификат за ключови компетенции. Въпроси и записвания на e-mail адрес:  bulenergo@gmail.com. 

6 December, 2016
София Хотел Балкан, Адрес: пл. „Света Неделя“ 5, 1000 София
Организатор:

Уважаеми колеги,Имам удоволствието да Ви информирам, че съвместно с Института за пазарна икономика и Асоциацията на енергийните агенции в България организираме дискусионен форум на тема  Енергийната бедност в България– характеристики, проблеми, решения, планиран за 6.12 от 9,30 часа в хотел Балкан.От името на организаторите се обръщам към Вас с покана за участие, като моля тези от Вас, които се интересуват от темата и желаят да участват в дискусиите да потвърдят това в срок до 2 декември на електронен адрес  bulenergo@gmail.com.  Ivan Hinovski,Chairman, Bulgarian energy&mining forumАсоциацията на енергийните агенции в България Национален дискусионен форум Енергийната бедност в България– характеристики, проблеми, решения6 декември 2016 г., Хотел Балкан, София  ПРОГРАМА  9:30 – 10:00Регистрация10:00 – 10:15Откриване и приветствия от името на организаторитеИван Хиновски, Български енергиен и минен форумКрасен Станчев - ИПИЛияна Аджарова - Асоциация на енергийните агенции 10:15 – 11:00 Представяне на резултати от анализи и позиции по темата:Модератори: Пламен Димитров, Президент КНСБ , Константин Стаменов, КРИТКалоян Стайков, Оценка на нивата и класификация – методики и приложимостта им в БългарияЛияна Аджарова, Добри европейски практики за подпомагане - примерът на REACHКрасен Станчев, Подпомагане на енергийно бедните домакинства в пазарна среда Въпроси и отговори11:00-11:15Кафе пауза11:15-12:15Дискусия на тема Предложения за промени в нормативната база за подпомагане на енергийно бедните домакинства в пазарна среда на развитие на енергетиката Участие на представители на Омбудсмана, профсъюзите, енергийни компании, КЕВР, Федерацията за защита на потребителите, държавни ведомства и НПОЗакриване на форума12:15-13:00Обяд предложен от организаторите Работен език: български, без превод

7 October, 2016
Организатор:

Български енергиен и минен форум в партньорство с Института за пазарна икономика, и Асоциацията на енергийните агенции в България отпправя покана за участие в Национален дискусионен форум "Енергийната бедност в България – характеристики, проблеми, решения"6 декември 2016 г., Хотел Балкан, София. Програма9:00 – 9:30Регистрация и кафе9:30 – 9:45Откриване и приветствия от името на организаторитеИван Хиновски, Български енергиен и минен форумКрасен Станчев - ИПИЛияна Аджарова - Асоциация на енергийните агенции 09:45 – 10:15Приветствия и политически посланияДелян Добрев, Председател на Комисията по енергетика в 43-тото НСТеменужка Петкова, Министър на енергетиката10:15 – 11:15Представяне на доклади и позиции по темата, част 1:Модератор: Пламен Димитров, Президент КНСБХасан Адемов, Председател на Комисията по социална политика в 43-тото НСМая Манолова, Омбудсман,Иван Иванов, Председател на КЕВРДискусия11:15 – 11:30Кафе пауза        Представяне на доклади и позиции по темата, част 2:Модератор: Константин Стаменов, КРИТ Калоян Стайков, Оценка на нивата и класификация – методики и приложимостта им в БългарияЛияна Аджарова, Добри европейски практики за подпомагане - примерът на REACHКрасен Станчев, Подпомагане на енергийно бедните домакинства в пазарна среда11:30-12:00Дискусия на тема Предложения за промени в нормативната база за подпомагане на енергийно бедните домакинстваЗакриване на форума12:00-13:00Обяд предложен от организаторитеВъзможно е да настъпят промени в първоначалната програма.

16 Септември, 2015 - 19 Септември, 2015
Берн, Швейцария
Организатор:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."