Анализи

24/09/2015

Обща информацияПоложените усилия за оптимизации в сектора през последните месеци доведоха до подобряване на текущия модел за ценообрзауване и намаляване трупането на т...

24/04/2014

Социалноикономически въздействия в България.

04/06/2013

Решение на Европейската Комисия от 26 март 2013 година за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 до 2020 г....

04/06/2013

От 15 до 17 април 2013г в курортния комплекс Пампорово се проведе Международен Семинар СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ НА БИОМАСА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ.Пакетът от...

Консултаци със специалистите на БЕМФ (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)