ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Subscribe to ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ източник
Search={keywords=RESINSC,13,keywordMatch=any,language={BG},format=RSS,size=10}
Обновен: преди 2 часа 1 мин.

Комисията ще инвестира 30 милиарда евро в нови решения на обществените предизвикателства и в революционни иновации

Пет., 10/27/2017 - 13:00
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 27 октомври 2017 r. Днес Европейската комисия обяви как смята да оползотвори 30 милиарда евро по програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт 2020“, през периода 2018—2020 г., включително сумата от 2,7 милиарда евро за стартиране на Европейския съвет...
Консултаци със специалистите на БЕМФ (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)