ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Subscribe to ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ източник
Search={keywords=RESINSC,13,keywordMatch=any,language={BG},format=RSS,size=10}
Обновен: преди 2 часа 11 мин.

Изменение на климата: Европейската комисия и ръководеният от Бил Гейтс фонд Breakthrough Energy стартират инвестиционен фонд за чиста енергия с капитал от 100 млн. евро

Ср., 10/17/2018 - 15:37
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 17 октомври 2018 r. Днес Европейската комисия и Breakthrough Energy подписаха меморандум за разбирателство за създаването на Breakthrough Energy Europe (BEE) — съвместен инвестиционен фонд, който да подпомага иновативни европейски предприятия при разработването и пускането на пазара на качествено нови технологии за чиста...

Нова стратегия за биоикономика за устойчивото развитие в Европа

Вт., 10/11/2018 - 13:00
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 11 октомври 2018 r. Днес Комисията представя план за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика в полза на обществото, околната среда и икономиката на Европа.