ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Subscribe to ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ източник
Search={keywords=RESINSC,13,keywordMatch=any,language={BG},format=RSS,size=10}
Обновен: преди 2 часа 44 мин.

Бюджет на ЕС: Комисията предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации

Вт., 06/07/2018 - 13:00
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 7 юни 2018 r. По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации. С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт...

Пластмасови продукти за еднократна употреба: Нови правила на ЕС за намаляване на морските отпадъци

Пон., 05/28/2018 - 12:49
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 28 май 2018 r. Тъй като количеството на вредни пластмасови отпадъци в моретата и океаните се увеличава все повече и повече, Европейската комисия предлага нови общоевропейски правила, насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и...

Европа в движение: Комисията завършва програмата си за безопасна, чиста и свързана мобилност

Вт., 05/17/2018 - 13:24
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 17 май 2018 r. Комисията „Юнкер“ предприема третия и окончателен набор от действия за модернизиране на европейската транспортна система. В своята реч за състоянието на Съюза от септември 2017 г.

Обновена програма за научни изследвания и иновации: шансът на Европа да очертае облика на бъдещето

Вт., 05/15/2018 - 13:25
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 15 май 2018 r. Днес Комисията представя своя принос към неформалното обсъждане, което ще се проведе между държавните и правителствените ръководители в София на 16 май 2018 г.

Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: въпроси и отговори

Ср., 05/02/2018 - 17:27
Европейска комисия - Информационен документ Брюксел, 2 май 2018 r. . 1. Общи положения Какво е дългосрочен бюджет на ЕС? Дългосрочният бюджет на ЕС, наричан още многогодишна финансова рамка (или „МФР“), осигурява стабилна рамка за изпълнението на годишния бюджет на ЕС.

VentureEU: 2,1 млрд. евро за насърчаване на инвестициите на рисков капитал в стартиращите иновативни предприятия в Европа

Вт., 04/10/2018 - 13:00
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 10 април 2018 r. Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) поставиха началото на програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в стартиращи и бързо разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа.

Изкуствен интелект: Комисията ще работи за съвместяване на авангардните технологии с етичните стандарти

Пет., 03/09/2018 - 13:00
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 9 март 2018 r. Комисията създава работна група по въпросите на изкуствения интелект, която ще събира експертен опит и познания и ще привлече широк кръг заинтересовани страни.

Съвместно изявление по повод на Международния ден на жената през 2018 г.

Вт., 03/06/2018 - 13:14
Европейска комисия - Изявление 2018 г. Брюксел, 6 март 2018 r. Равенството между жените и мъжете е една от основните ценности на Европейския съюз, залегнала в нашите договори. Съюзът ни е пионер в борбата с дискриминацията, основана на пола, и можем да бъдем горди с постигнатия напредък: Европа е едно от...
Консултаци със специалистите на БЕМФ (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)