ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Subscribe to ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ източник
Search={keywords=RESINSC,13,keywordMatch=any,language={BG},format=RSS,size=10}
Обновен: преди 2 часа 26 мин.

Нов Световен атлас на опустиняването показва безпрецедентен натиск върху природните ресурси на планетата

Пон., 06/25/2018 - 19:43
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 21 юни 2018 r. Днес Съвместният изследователски център — службата за наука и знание на Европейската комисия, публикува новото издание на Световния атлас на опустиняването.

Бюджет на ЕС: Комисията предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации

Вт., 06/07/2018 - 13:00
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 7 юни 2018 r. По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации. С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт...

Пластмасови продукти за еднократна употреба: Нови правила на ЕС за намаляване на морските отпадъци

Пон., 05/28/2018 - 12:49
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 28 май 2018 r. Тъй като количеството на вредни пластмасови отпадъци в моретата и океаните се увеличава все повече и повече, Европейската комисия предлага нови общоевропейски правила, насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и...

Европа в движение: Комисията завършва програмата си за безопасна, чиста и свързана мобилност

Вт., 05/17/2018 - 13:24
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 17 май 2018 r. Комисията „Юнкер“ предприема третия и окончателен набор от действия за модернизиране на европейската транспортна система. В своята реч за състоянието на Съюза от септември 2017 г.

Обновена програма за научни изследвания и иновации: шансът на Европа да очертае облика на бъдещето

Вт., 05/15/2018 - 13:25
Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 15 май 2018 r. Днес Комисията представя своя принос към неформалното обсъждане, което ще се проведе между държавните и правителствените ръководители в София на 16 май 2018 г.

Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: въпроси и отговори

Ср., 05/02/2018 - 17:27
Европейска комисия - Информационен документ Брюксел, 2 май 2018 r. . 1. Общи положения Какво е дългосрочен бюджет на ЕС? Дългосрочният бюджет на ЕС, наричан още многогодишна финансова рамка (или „МФР“), осигурява стабилна рамка за изпълнението на годишния бюджет на ЕС.
Консултаци със специалистите на БЕМФ (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)